Video : Ngư phủ VN lại bị Tàu tấn công, cướp cạn
Lại thêm một vụ ngư dân VN bị TQ đuổi bắt vào ngày 01 tháng 07/2009 trong khu vực đánh cá chung trong vùng vịnh Bắc Bộ. Các ngư dân bị TQ tịch thu 1 phần ngư cụ và cá đánh bắt được, thuyền trưởng tàu đánh cá VN phải ký vào biên bản thừa nhận đã xâm phậm vào lãnh hải của TQ

Nhìn ngư dân VN phải chắp tay lạy lục van xin bọn Tàu mà cảm thấy nhục nhã cho thân phận con người VN.

Nguồn : danluan.org

1 nhận xét: