Dân biểu Mỹ kêu gọi TT Bush đề cập với NT Dũng về việc trả tự do cho Điếu Cày
Dân Biểu Sanchez Cùng Nhóm Congressional Caucus Kêu Gọi Tổng Thống Bush Đề Cập Về Tình Trạng Đàn Áp Nhân Quyền tại Việt Nam Trong Cuộc Gặp Gỡ với Thủ Tướng Việt Nam

Dân Biểu Sanchez kêu gọi ông Bush phải nhấn mạnh sự cải thiện nhân quyền

WASHINGTON, D.C. – Để chuẩn bị cho chuyến viến thăm Washington sắp tới của Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Dân Biểu Loretta Sanchez, đồng Chủ Tịch Nhóm Việt Nam Caucus, cùng với các đồng viện tham gia cuộc họp báo kêu gọi Tổng Thống Bush nhấn mạnh tình trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam.

Là người có chủ trương tranh đấu cho nhân quyền, Dân Biểu Sanchez luôn kêu gọi Chính Quyền Bush áp lực nhà cầm quyền Việt Nam phải cải thiện tình trạng nhân quyền.

“Chúng ta cần phải tiếp tục ủng hộ và củng cố những cố gắng cải thiện tình trạng nhân quyền, tự do tôn giáo và tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam,” Dân Biểu Sanchez nói. “Khi tôi gặp Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế trong chuyến viếng thăm Việt Nam, ông thúc đẩy tôi phải tiếp tục tạo áp lực quốc tế để ủng hộ các nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa đã và đang bị đàn áp tại Việt Nam.”

Dân Biểu Sanchez nhấn mạnh rằng Việt Nam đã không giữ lời hứa mà vẫn tiếp tục đàn áp, giam giữ và kết tội không biết bao nhiêu nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa vô tội, kể cả các công dân Hoa Kỳ.

Bà nêu lên sự đàn áp vô lý nhà báo tự do tại Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Hải, bút hiệu “Điếu Cày”, một trong những nhà viết nhật ký điện tử nổi tiếng phổ biến những bài viết chỉ trích chế độ về các tệ nạn xã hội như tham nhũng, hành hung của công an và bóc lột sức lao động. Có rất nhiều nhà viết nhật ký điện tử đã bị chính quyền Việt Nam hỏi cung. Họ đã mất việc làm và phải chịu sự đàn áp vì đã xử dụng quyền căn bản của họ qua các bài nhật ký.

Dân Biểu Sanchez nói, “Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới nên nhận rõ và không thể chấp nhận các vụ đàn áp đang xẩy ra tại Việt Nam. Điều đó phải bị ngăn chận. Chúng tôi kêu gọi Bộ Ngoại Giao nên liệt kê Việt Nam vào danh sách những quốc gia cần quan tâm đặc biệt trở lại để chính quyền Việt Nam phải chịu trách nhiệm về tình trạng vi phạm nhân quyền của họ.”

“Chính Quyền Bush cho Việt Nam tầm quan trọng của nhân quyền chứ không riêng về mậu dịch. Tình trạng nhân quyền phải được đề cập đến.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét