SỰ THẬT SẼ GIẢI PHÓNG CHÚNG TA KHỎI MỌI THỨ GÔNG CÙM.
Danh từ Công Dân Liên Mạng-Netizen là một từ kết hợp của hai danh từ Liên Mạng-Internet và Công Dân-Citizen mô tả một người sử dụng máy điện toán ở nhà, ở nơi làm việc, ở thư viện, ở trường học, hoặc ở bất cứ một nơi nào có máy điện toán sẵn sàng hữu dụng để tìm kiếm tin tức hay tài lệu, phát tán hoặc thu nhận những thông tin, và đồng thời có thể xây dựng các mối quan hệ để trao đổi đủ loại quan điểm cá nhân với những người cùng sử dụng máy điện toán ở các nơi khác, còn gọi là những Công Dân Liên Mạng-Netizens. Những Công Dân Liên Mạng này có thể hiện đang cư trú ở các quốc gia khác nhau trên thế giới và họ có thể liên lạc với nhau qua nhiều ngôn ngữ phổ quát của nhiều chủng tộc. Những Công Dân Liên Mạng này sử dụng Liên Mạng Toàn Cầu-worldwideweb-www- như là một nguồn tài nguyên phong phú của kiến thức và mọi khía cạnh sinh hoạt xã hội. Họ có khuynh hướng "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" tự mình quyết định chọn lựa để gia nhập vào những Cộng Đồng Công Dân Liên Mạng-Netizen's Online Communities. Hội Viên của một Cộng Đồng Công Dân Liên Mạng có thể cư trú trong cùng một thành phố, hay ở khắp nơi trong một nước, hoặc ở tại nhiều nước trên thế giới, nhưng do phương tiện kỷ thuật vô tuyến viễn thông hiện đại họ có thể được kết nối liên lạc với nhau trong giây phút.

Căn cứ vào tính cách "tự mình quyết định lựa chọn" ắt có và đủ tự khẳng định quyền Tự Do Cá Nhân và quyền Tự Do Lựa Chọn của một Công Dân Liên Mạng. Những Công Dân Liên Mạng có ý thức về quyền tự do cá nhân và quyền tự do lựa chọn luôn luôn sử dụng và phát triển liên mạng như là một phương tiện truyền thông hiện đại hữu ích cho mọi người. Họ cũng luôn luôn có ý thức tự trách nhiệm trong các hành động của mình ở các Cộng Đồng Công Dân Liên Mạng khi thực hiện và cổ vũ cho quyền Tự Do Ngôn Luận của chính mình và của mọi người.

Bởi vì những Công Dân Liên Mạng có ý thức tự trách nhiệm khi thực hiện và cổ vũ cho quyền Tự Do Ngôn Luận của chính mình và của mọi người, họ ngẫu nhiên trực tiếp đề cao một nguyên tắc căn bản của Luật Nhân Quyền Quốc Tế. Đó là Tự Do Báo Chí-Freedom of the Press. Nói một cách khác, Tự Do Báo Chí là một nguyên tắc căn bản của Luật Nhân Quyền Quốc Tế.

Ở những quốc gia không có quyền Tự Do Báo Chí cũng được hiểu là những người cầm quyền ở những nơi đó không tôn trọng Luật Nhân Quyền Quốc Tế. Giới truyền thông ở những quốc gia đó không thể thực hiện vai trò quan trọng của mình trong việc phát hiện và phơi bày những vụ lạm dụng quyền hạn chức vụ để tham ô tham nhũng, những vụ vi phạm nhân quyền do người cầm quyền trấn áp thường dân, những hành động phi pháp của các tập đoàn lãnh đạo kinh tế thương mại, và những khủng hoảng môi trường sinh sống cùng với những khủng hoảng y tế công cộng có ảnh hưởng tai hại đến đời sống của mọi người dân.

Ở Việt Nam, giới truyền thông
trong nước từ trước tới nay vẫn phải chấp hành mệnh lệnh và sự kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan nhà nước quản lý báo chí về nội dung các thông tin được đem ra phổ biến trong đại chúng.
Khi mà sự thông tin trong đại chúng bị giới hạn một chiều, quyền tự do ngôn luận của người dân bị ngăn cấm, giới truyền thông chuyên nghiệp chính thống bị "giới hạn" phạm vi quyền được thông tin... tất cả những điều đó đã khiến cho SỰ THẬT bị che giấu, bị sửa đổi, bị đưa ra cho đại chúng biết chỉ có phân nửa sự thật.

Tuy nhiên, "Phân Nửa Sự Thật Vẫn Không Phải Là Sự Thật", cho nên vô tình xã hội hiện nay đã làm cho những Công Dân Liên Mạng Việt Nam ngẫu nhiên trở thành những Ký Giả Nghiệp Dư rất hữu ích cho đại chúng khi họ ghi nhận lại những hình ảnh trung thực, những chi tiết chính xác của các sự việc xảy ra, cùng với những cảm xúc chân thành của những con người còn có lương tri, còn giữ được đạo đức của nhân dân Việt Nam.


SỰ THẬT SẼ GIẢI PHÓNG CHÚNG TA KHỎI MỌI THỨ GÔNG CÙM.

Những Công Dân Liên Mạng Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại hãy trở thành những ký giả nghiệp dư chân chính để nói lên Sự Thật của các sự việc xảy ra trong xã hội Việt Nam.


Những Công Dân Liên Mạng Việt Nam sẽ là Giới Truyền Thông Việt Nam Mới để chắc chắn là đại chúng Việt Nam được thông báo đầy đủ về những vụ lạm quyền, những kẻ phạm pháp phải được đưa ra toà án xét xử, và những nạn nhân có thể khiếu kiện đòi hỏi bồi thường thoả đáng, v.v...


Những Công Dân Liên Mạng Việt Nam khi trở thành những ký giả nghiệp dư chân chính, họ sẽ nói lên tiếng nói của lương tri và đạo đức của nhân dân Việt Nam. Một cách chân thành họ sẽ nói cho đại chúng Việt Nam biết SỰ THẬT.

Thủy Triều

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét