Thông báo : Cầu nguyện hiệp thông tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Saigon“Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa.
Và Chúa, chính Chúa, Người sẽ ra tay”

Thời gian : Chiều Thứ Tư ngày 23 tháng 01 năm 2008, vào lúc 15g30

Địa điểm : Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Saigon - 38 Kỳ Đồng P.9 Q.3

Giới gia trưởng, giới hiền mẫu, gia đình Con Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Saigon
sẽ tổ chức một buổi cầu nguyện hiệp thông với Giáo Phận Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà.

Chủ đề của buổi cầu nguyện là : “Cầu cho Công lý và Hòa Bình”.

Buổi cầu nguyện sẽ được Cha Bề trên chánh xứ, Tu viện Trưởng Saigon chủ sự.

Kính mời anh chị em tín hữu tham dự.

10 nhận xét:

 1. Người Thắp Lửa Cho Những Ước Mơlúc 00:15 20 tháng 1, 2008

  Có những điều phải do con người quyết định. Nếu điều gì Chúa cũng làm được, thì đâu có cảnh con người phải chém giết lẫn nhau.

  Trả lờiXóa
 2. Người Thắp Lửa Cho Những Ước Mơlúc 00:21 20 tháng 1, 2008

  Hi vọng rằng, những người Thiên Chúa giáo sẽ đồng cảm với quan niệm rằng: dẫu sao thì Chúa vẫn ở thế giới tâm linh, còn thế giới thực tại thì nó vẫn thế, đó mới là thế giới con người phải quan tâm trước hết, để giữ gìn cho nó tồn tại.

  Trả lờiXóa
 3. Mo*`i ca'c ba.n tre~ SV VN tham du* tha^t ddo^ng dde^? ca^`u nguye^.n cho"Co^ng Ly" " ta.i VN.

  Trả lờiXóa
 4. Ca^`u nguye^.n cho "Co^ng Ly' " ko pha?i chi? ca^`u nguye^.n cho to`a ka^m su*' ta.i Ha` No^.i,ma` o*? dda^y co' nghi~a ro^.ng lo*'n ho*n mire^'ng dda^'t hay va`i ta`i sa?n cu?a GHCG VN bi. nha` nu*o8'c VN "Mu*o*.n" su*? du.ng nhu*ng chu*a tra~ la.i.Ngu*o*`i co^ng gia'o tha('p ne^'n ca^`u nguyE^.n cho "Co^ng Ly' " so*'m ddu*o*.c thu*.c hie^.n ta.i VN dde^? ko co`n ca?nh ba^'t co^ng cho ta^'t ca? 84 trie^.u ngu*o*`i Vie^.t.
  Mo.i co^ng da^n VN dde^`u bi`nh dda(?ng nhu* nhau va` ko co' chuye^.n: " Con quan la.i tie^'p tu.c la`m quan,con anh xe o^m thi` tie^'p tu.c ke'o xe 3 ba'nh ".
  "NO ONE IS ABOVE THE LAW" !!! DDo' la` y' nghi~a cu?a buo^?i tha('p ne^'n ca^`u nguye^.n cho "Co^ng Ly' " va`o lu'c 3:30 PM nga`y 23/01/2008 ta.i 38 Ky` DDo^`ng,P9,Q 3.Xin mo*`i ca'c ba.n tre~ tham du*. tha^.t ddo^ng.Mong u*o*'c thay !!!

  Trả lờiXóa
 5. Tôi mượn lời của TS Lê Tuấn Huy: Hãy dừng lại trước khi quá muộn. Đừng kích động mâu thuẫn phật giáo-công giáo

  Trả lờiXóa
 6. Một chứng cứ lịch sử do Blog Đông A cung cấp, bà con tham khảo:
  "Đòi nhà thuê
  Vừa qua rộ lên chuyện tòa Tổng Giám mục Hà Nội kêu gọi giáo chúng ký tên, cầu nguyện tập thể yêu cầu chính phủ Việt Nam trả lại tòa nhà khâm sứ. Theo ý kiến chủ quan của tôi, tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã tiến hành các bước đòi lại tòa nhà khâm sứ không đúng theo lẽ phải và công lý. Tại sao? Thứ nhất, tòa Tổng Giám mục đã cho tòa thánh Vatican mượn tòa nhà làm trụ sở khâm sứ. Thứ hai, chính phủ Việt Nam tịch thu tòa nhà khâm sứ khi trục xuất các giáo sĩ ngoại quốc, và như vậy có nghĩa là chính phủ Việt Nam tịch thu tòa nhà khâm sứ không phải từ tay tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Tôi nghĩ rằng trình tự đòi lại tòa nhà khâm sứ theo lẽ phải và công lý phải như sau: Tòa Tổng Giám mục Hà Nội yêu cầu tòa thánh Vatican trả lại tòa nhà khâm sứ cho mình vì tòa Tổng Giám mục cho ai mượn thì phải gặp người đã cho mượn mà đòi chứ, đó là lẽ phải thông thường, sau đó tòa thánh Vatican đề nghị chính phủ Việt Nam trả lại tòa nhà khâm sứ cho mình để tòa thánh Vatican trả lại cho tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Tòa thánh Vatican cũng không thể ủy quyền cho tòa Tổng Giám mục Hà Nội thay mặt mình đòi lại tòa nhà vì tòa Tổng Giám mục Hà Nội chưa đăng ký pháp lý hành nghề đòi nợ hay đòi nhà thuê. Nếu tòa Tổng Giám mục Hà Nội cứ mặc nhiên thay mặt cho tòa thánh Vatican đòi lại tòa nhà theo cung cách vừa qua thì chẳng nhẽ tòa Tổng Giám mục Hà Nội lại có thêm nghề đòi nợ thuê như Chí Phèo ở làng Vũ Đại hay sao? Tôi nghĩ rằng tòa thánh Vatican có thể đàm phán trực tiếp với chính phủ Việt Nam về vấn đề này hay ít ra thì cũng nên thuê một văn phòng luật sư nào đó đại diện cho mình đàm phán vấn đề tòa nhà khâm sứ, và như vậy sẽ đẹp mặt hơn là biến tòa Tổng Giám mục Hà Nội thành cơ sở hành nghề đòi nhà thuê. Khó coi lắm! "
  Theo tôi bài viết này có chứng cứ lịch sử khá xác đáng, khách quan và không hề có dụng ý lợi dụng khoét vào mâu thuẫn tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 7. Nhân Quyền & Công Lýlúc 01:26 21 tháng 1, 2008

  Điều gì Chúa cũng làm được, nhưng ngài tôn trọng tự do của con người ! Điều gì con người cũng có thể làm được, vì con người có tự do ! Điều gì con người cũng làm được, nhưng không phải điều gì con người cũng làm được ! Khi hướng về Thiên Chúa đích thực(có những người nhân danh Thiên Chúa để làm tầm bậy, đó là chúa tào lao!), đó là người Công Giáo ý thức về những giới hạn của con người, con người không phải là Chúa hay toàn năng ! Người ta đã thấy tai hại của chủ nghĩa vô thần cộng sản là thế nào rồi ! Khi không có Chúa, thì nó tự biến mình thành chúa độc tài, gian xảo....

  Trả lờiXóa
 8. Thu*a ban !DDe^m tha('p ne^'n ca^`u nguye^.n cho "Co^ng Ly' " va`o chie^`u thu*' tu* lu'c 3:30 Pm nga`y 23/01/2008 ta.i 38 Ky` DDo^`ng F9,Q 3 SG kho6ng gio*'i ha.n trong vie^.c hie^.p tho^ng cu`ng gia'o pha^.n Ha` No^.i ddo`i la.i toa` kha^m su*',ma~nh dda^'t be' nho? ,ma` ngu*o*`i co^ng gia'o muo^'n hie^.p tho^ng cu`ng 84 trie^.u ngu*o*`i Vie^.t ca^`u xin "co^ng ly' " so*'m ddu*o*.c thu*.c hie^.n tre^n dda^'t nu*o*'c VN dde^? kho^ng co`n ca?nh ngu*o*`i da^n tha^'p co^? be'ie^.ng bi. ma^'y o^ng "Quan Huye^.n,cu*o*`ng ha`o " ddu*o*.c me^.nh danh la` tha^`y to*' cu?a da^n cu*o*?ng ddoa.t ba^'t ddo^.ng sa?n mo^.t ca'ch ba^'t ho*.p pha'p va` ca^`u nguye^.n cho dda^'t nu*o*'c VN so*'m cha^'m du*'t :"SOMEONE IS ABOVE THE LAW" !!!Mo.i co^ng da^n dde^`u bi`nh dda?ng tru*o*'c pha'p lua^.t VN,du` ba^'t ke^? ngu*o*`i ddo' la` ai.DDa^'t nu*o*'c VN kho^ng pha?i cu?a rie^ng ai hay mo^.t phe nho'm ,dda?ng pha'i na`o.va` kho^ng co' chuye^.n"Ngo^`i tre^n pha'p lua^.t ". Ba.n ne^n toi`m hie^?u the^m ve^` mu.c ddi'ch cao ca? vie^.c toa` TGM Ha` No^.i ddo`i la.i khu toa` KS ma` NNVN "Mu*o*.n" su*? du.ng,ba.n ddu*`ng vo^.i tin mo^.t ai ddo' ba?o ra(`ng ;"To`a TGM Ha` No^.i la`m co^ng vie^.c cu?a Chi' Phe`o la`ng Vu~ DDa.i".Tho*`i dda.i INTERNET toa`n ca^`u thu*`a mu*'a tho^ng tin ,ba.n co' quye^`n truy ca^.p tin tu*'c dde^? na^ng cao the^m tri`nh ddo^. hie^?u bie^'t cu?a mi`nh ,tru*o*'c khi mi`nh ddu*a ra nha^.n xe't cu~ng chu*a muo^.n.The^' ky? XXI kho^ng mo^.t bu*'c ma`n sa('t hay bu*'c tu*o*`ng lu*~a na`o che da^'u ddu*o*.c su*. tha^.t hay nga(n cha^.n ddu*o*.c tho^ng tin dda chie^`u.
  Thu*a ba.n ! Sa'ng nga`y 19/01/2008 ta.i nha` ha't lo*'n SG co' mo^.t nho'm ngu*o*`i can dda?m,nghe`o cu?a ca?i nhu*ng ho. gia`u lo`ng ye^u nu*o*'c,kho^ng nhu nhu*o*.c,he`n nha't ,khom lu*ng gia(.c ngoa.i xa^m phu*o*ng Ba('c xa^m chie^'m HS-TS cu?a VN.Ho. dda? pha?n ddo^'i ke~ xa^m lu*o*.c,du` CA ma.ng NNVN co^' nga(n cha^.n hi`nh a?nh cu?a va`i ngu*o*`iye^u nu*o*'c nhu*ng nhu*~ng hi`nh a?nh ha`o hu`ng va` tin tu*'c "VERY HOT" ddo' dda~ ddu*o*.c lan truye^`n kha('p no*i tre^n the^' gio*'i .DDo' la` mo^.t ba(`ng chu*'ng cu. the^? dde^? ba.n hie^?u ra(`ng tho*`i dda.i INTERNET toa`n ca^`u kha'c tho*`i cha,o^ng cu?a chu'ng ta NNVN muo^'n no'i gi` thi` no'i,ve~ ro^`ng ve~ ra('n.Tho*`i ky` ddo' dda~ qua ro^`i NNVN kho^ng co`n ddu? kha? na(ng cho nnha^n da^n VN a(n ba'nh ve~ ma~i va` cu~ng ko^ the^? do^'i ga.t ba.n ddu*o*.c ma~i ma~i .Vi` ngu*o*`i ta co' the^? lu*o*`ng ga.t ba.n trong mo^.t tho*`i gian nga('n nhu*ng ko^ the^? lu*o*`ng ga.t nhie^`u ngu*o*`i trong mo^t tho*i gian da`i.
  Mong ba.n truy ca^.p tho^ng tin dda chie^`u dde^? hie^?u va^'n dde^` mo^.t ca'ch kha'ch quan ho*n .Mong u*o*'c thay !!!
  Mong CLB ba'o chi' TD co' nhie^`u hi`nh a?nh va` ba`i pho'ng su*. ve^` chie^`u ca^u nguye^n cho "Co^ng Ly' " tha^.t phong phu va` pha?n a?nh trung tha^.t,ko^ nhu* 600 to*` ba'o la?nh lu*o*ng cu?a NNVN.

  Trả lờiXóa
 9. xin binh an cho clb nbtd

  Trả lờiXóa
 10. Xin hiệp thông với giáo hội và đồng bào ở quê nhà.

  Trả lờiXóa