"Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của người Việt Nam cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của chúng tôi, các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Giáo hội không có chức năng làm chính trị, nhưng cũng không đứng bên lề xã hội..."Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét