CÔNG AN BẢO KÊ CHO CÔNG TY MAY TẤN CÔNG GIÁO DÂN THÁI HÀCông nhân công ty may tháo dỡ lều bạt của giáo dân rồi lấy luôn ! Tất cả xảy ra trước mắt công an. Xem ra kế sách của chính quyền là sử dụng công nhân công ty may là con cờ thí cho các quan chiếm đất.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét