Đơn Khiếu Nại của Gx DCCT Thái Hà, Hà Nội
www.conggiaovietnam.net conggiaovietnam@gmail.com

Trọng kính Quí Đức Cha

Quí Cha, Quí Tu sĩ, Quí Cộng đồng Giáo dân khắp nơi

Cùng toàn thể Đồng bào Việt Nam

Chúng con trân trọng kính chuyển đến Quí vị để kính tường:

Về nội dung Đơn Khiếu Nại của Tập thể

Tu Viện DCCT và giáo xứ Thái Hà

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét